Vedomý box, boj, hry

Vedomý box, boj a hry, využívam ako najlepší nástroj sebarozvoja

  • ČLOVEKA 

  • KOLEKTÍVU 

  • TÍMU 

hra je ako život na nečisto.

Je tu možné skúsiť všetko a spoznávať pri tom samého seba.

2FABB811-2D3C-48A1-96A1-9A1C4207E609.jpg

Objavujeme a spoznávame svoje silné aj slabé stránky. Je tu možnosť vystúpiť bezpečne z našich zón komfortu. Máme možnosť, vyskúšať si prijať úder a skúsiť úder dať. 

Vedomý box nieje len bojom a nieje len hrou.

Nejde len o to súpera zdolať. Učíme sa vedieť prijať porážku a poučiť sa z nej. Neísť vehementne za víťazstvom. Učíme sa skloniť hlavu keď je treba ukázať rešpekt a pokoru.

Učíme sa spoznávať seba a procesy, ktoré nám hlavu skláňajú a rovnako sa učíme, že je v poriadku držať hlavu vzpriamene. Zároveň ako nabrať silu a zažiť si svoje osobné maximum.

Nastavujeme si hranice a komunikujeme prostredníctvom pohybu svojho tela so svojimi súpermi. Sme v prítomnom okamihu. Učíme sa byť tu a teraz. Bez hodnotenia, posudzovania, hanby.

Cieľom sa stáva samotný boj a hra, nie výsledok.

Stretnutie s vedomým boxom a hravým bojom je pre všetkých mužov. 

Zároveň prináša priestor aj pre ženy a deti. Dokážeme vytvoriť bezpečné prostredie na mieru skupine a zážitok plný učenia.

Hravosť - Sila - Komunikácia - Práca s emóciami - Sebapoznanie

  • terapia boxom (individuálna, párová)

  • skupinový, sebarozvojový box

  • hry pre deti, rodičov s deťmi, len pre dospelých

  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram
  • Youtube