št 28. 10. | Martin, 1.p. , Sunny

Mužský kruh - téma - vôľa muža

kde sa nám tu berie, ako vzníka a čo nám bráni ju slobodne užívať. Zdieľací kruh, konštalačné bojové hry, bubnovačka.
Registrace jsou uzavřeny
Mužský kruh - téma - vôľa muža

Čas a místo

28. 10., 17:00 – 20:00
Martin, 1.p. , Sunny, Ladislava Novomeského 3, 036 01 Martin, Slovensko

O události

Doneste si: fľašu na vodu, silový predmet (kameň, krištál, prívesok....) ak máte bubon 

Príspevok za akciu: 20 eur

Platba kartou :

https://revolut.me/igorl4w8

Dôležitým prejavom muža je jeho vôľa....previť sa, začať, skončiť, vydržať, ísť za svojím cieľom, vzdať sa....vôľa žiť. Vôľa sa v mužoch tvorí od prvých chvíľ ich života a kľúčovo prvé roky života, ďalej už žneme čo bolo zasiate. A i keď sme nesadili mi, ak sa nám úroda nepáči zodpovednosť a slobodu to zmeniť máme celý život. Vôľu môžeme pestovať a zveľaďovať  k naplneniu nášho potenciálu a spokojnému životu.  

Hravý boj v podobe konštalačných bojových hier je ako život na nečisto. Je tu možné skúsiť všetko a spoznávať pri tom samého seba. Svoje silné aj slabé stránky. Je tu možnosť vystúpiť bezpečne z našich zón komfortu. Máme možnosť, vyskúšať si prijať úder a skúsiť úder dať.  Učíme sa skloniť hlavu keď je treba ukázať rešpekt a pokoru. Učíme sa spoznávať seba a procesy, ktoré nám hlavu skláňajú a rovnako sa učíme, že je v poriadku držať hlavu vzpriamene, zároveň ako nabrať silu a zažiť si svoje osobné maximum. Nastavujeme si hranice a komunikujeme prostredníctvom pohybu svojho tela so svojimi súpermi. Sme v prítomnom okamihu. Učíme sa byť tu a teraz. Bez hodnotenia, posudzovania, hanby. Cieľom sa stáva samotný boj a hra, a výsledok je dôsledkom cesty. 

Vytvoríme si bezpečné prostredie pre zdieľací kruh, užijeme konštalačné bojové hry pre budovanie vôle a spočinieme v prúde rytmu bubnov.

Teším sa na stretnutie s Vami Igor

Sdílet událost

  • Facebook Sociální Icon
  • Instagram
  • Youtube