KONZULTÁCIE

"Každý sme tvorcami svojho života v plnej miere" ja viem riadne klišé že? 

Ale je to pravda..... A prečo teda sa nám to niekedy nedarí k našej spokojnosti?

Prečo sa nám niektoré udalosti čo nás "štvú" neustále opakujú ?

Môžu za to programy, modely a vzroce, prevzaté z našich rodov skrze našich rodičov.

Nahromadené ťažké emócie z detstva, spôsobujú, že v prítomnosti nevieme zažívať radosť a ľahkosť v našich vzťahoch a samotnom bytí.


Konzultácia

Rozhovor, definícia problému určenie príči a praktické nástroje na riešenie

Vzťahový kaučing

Sprevádzanie páru prostredníctvom sebapoznávacích metód k rovnocennému živému vzťahu. 

Konzultácia s navrhnutím nástrojov na riešenie 30 min - 30 eur

Individuálne konzultácie: Mentálny kaučing - vedenie k sebakaučovaniu. 1,5 - 2 hod - 120 eur

Párové Vzťahové konzultácie :  2- 2,5 hod. - 150 eur